Binh Khí Võ Thuật

Binh khí: Nhuyễn tiên

“Nhuyễn” là mềm, “tiên” là roi, một thứ dùng trong hình phạt ngày xưa để đánh người, roi đánh ngựa gọi là roi trun, roi là đồ binh rèn bằng sắt, thép gọi là thiết tiên. Thuật ngữ “nhuyễn tiên” (tiếng Anh là Soft whip, tiếng Hoa là Bian) dùng chỉ chung cho các loại more »

Binh khí: Bừa cào

Bừa Cào là một loại binh khí phôi thai từ món binh khí cổ xưa bằng kim loại chứ không phải từ cái Bồ Cào bằng gỗ tre của nông gia. Chính vì thế mà món binh khí  Bừa Cào được liệt kê vào Thập Bát Ban Võ Nghệ. Bừa Cào là loại binh khí more »

Binh khí: Thương

Thương  có nguồn gốc từ Trung Quốc, thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trư